พิธีเปิดที่ทำการสำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

พิธีเปิดที่ทำการสำนักงานอัยการ คดีศาลแขวงภูเก็ต

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต ณ หมู่บ้านเดอะเบย์ ซอยสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายสุรศักดิ์ รักญาติ ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธาน และว่าที่ร้อยตรี นราชัย พรธีระภัทร อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 3 กำหนดให้ตั้งศาลแขวงตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งศาลแขวงภูเก็ตได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา โดยสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต ได้เปิดทำการไปพร้อมกับศาลแขวงภูเก็ต และมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านเดอะเบย์ เลขที่ 8/9, 8/10 ซอยสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยอาคารสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตแห่งนี้ ได้รับการอนุมัติจากทางราชการให้เช่าจากเอกชนในอัตราเดือนละ 50,000 บาท และจัดส่งวัสดุสำนักงานบางส่วนมาให้ แต่การพัฒนาปรับปรุงอาคารและการจัดหาวัสดุสำนักงานเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาพี่น้องข้าราชการ อัยการ ตำรวจ ทนายความ และภาคธุรกิจ โดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ตได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจากส่วนกลาง จัดให้มีพนักงานอัยการประจำรวมจำนวน 4 คน จ้างเหมาบริการจำนวน 1 คน โดยจำนวนคดีนับจากวันที่ 2 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2561 มีคดีอาญาทุกสำนวนที่เข้าสู่การพิจารณาของสำนักงานอัยการแห่งนี้แล้วมากกว่า 4,500 คดี คดีแพ่งมากกว่า 31 คดี โดยไม่รวมสำนวนเปรียบเทียบปรับแต่อย่างใด

ในการนี้ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงภูเก็ต ได้จัดหาฤกษ์ยามและกำหนดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเปิดทำการอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของสำนักงานขึ้นในวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.