อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันในครั้งนี้จำนวนมาก

อบจ.ภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันว่าย อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้านความสามารถของนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานและให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาว่ายน้ำในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยผลการแข่งขัน

ชาย

รุ่นอายุ 7 ปี
อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ศิวกรณ์ ปังหลีเส็น Phuket Police Swimming Club (PPSC)
อันดับ 2 ด.ช.ปัณณวิชญ์ เนียมน้อย ชมรมว่ายน้ำจังหวัดระนอง
อันดับ 3 ด.ช.ปฏิภาณ พืชผล ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา

รุ่นอายุ 8 ปี
อันดับ 1 ด.ช.แมทธิว พอล แสตมป์ Manta Kids Phuket
อันดับ 2 ด.ช.ภทรพล พูลสวัสดิ์ ชมรมว่ายน้ำท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา
อันดับ 3 ด.ช.พิชาภพ พลเพชร ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต

รุ่นอายุ 9 ปี
อันดับ 1 ด.ช.ณัฐนันท์ รักษ์ทิพย์ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา
อันดับ 2 ด.ช.เมธัส ช่วยเกลี้ยง ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่
อันดับ 3 ด.ช.สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล PIA Swim Team

รุ่นอายุ 10 ปี
อันดับ 1 ด.ช.ศุภณัฐ โพชสาลี Tiger Swimming Club
อันดับ 2 ด.ช.ธนธัส แข่งขัน ภูเก็ตคันทรีโฮม
อันดับ 3 ด.ช.สุเมธัส พุทธสุขา ธีราศรมสุราษฎร์

รุ่นอายุ 11 ปี
อันดับ 1 ด.ช.ปัณณวิชญ์ สายสินธุ์ ภูเก็ตคันทรีโฮม
อันดับ 2 ด.ช.ชิติพัทธ์ ประมงค์ ศูนย์กีฬาว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อันดับ 3 ด.ช.ชยพล อรรถสุทธิสิน ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต

รุ่นอายุ 12 ปี
อันดับ 1 ด.ช.สุรสิทธิ์ ทองแดง ทหารอากาศ
อันดับ 2 ด.ช.ปรินทร เกตตะพันธ์ ภูเก็ตคันทรีโฮม
อันดับ 3 ด.ช.จักรธร ดวงจิตร์ ศูนย์ฝึกว่ายน้ำ กิตติยะ

รุ่นอายุ 13 ปี
อันดับ 1 ด.ช.ธนัช เอี่ยมสะอาด ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
อันดับ 2 ด.ช.โรจนาวัชร มะหะหมาน ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนพัทลุง
อันดับ 3 ด.ช.อภิสิทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ชมรมว่ายน้ำจังหวัดกระบี่

รุ่นอายุ 14 ปี
อันดับ 1 ด.ช.พรหมพิริยะ สมพมิตร์ ศูนย์ฝึกว่ายน้ำ กิตติยะ
อันดับ 2 ด.ช.รัฐนันท์ ไกรนุกูล ชมรมว่ายน้ำศรีตาปี
อันดับ 3 ด.ช.เดชวีร์ พร้อมปฐมวงศ์ ภูเก็ตคันทรีโฮม

รุ่นอายุ 15 ปี
อันดับ 1 นายพงศกร รักษ์ทิพย์ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา
อันดับ 2 นายปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ KSSC
อันดับ 3 นายณฐพล วรรณกิตติ ภูเก็ตคันทรีโฮม

รุ่นทั่วไป
อันดับ 1 นายจิรายุ อมรกล ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา
อันดับ 2 นายปวริศว์ นาวี ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
อันดับ 3 นายวิศรุต รัตชะพงศ์พันธุ์ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต

หญิง

รุ่นอายุ 7 ปี
อันดับ 1 ด.ญ.พัทธนันท์ ศิริแก้ว ชมรมว่ายน้ำโลมา สมุย
อันดับ 2 ด.ญ.ฤดี สังทรัพย์ ชมรมว่ายน้ำภูเก็ตอันดามัน
อันดับ 3 ด.ญ.อัจฉรา ซ็องวัวแซ็ง NST SWIM CLUB

รุ่นอายุ 8 ปี
อันดับ 1 ด.ญ.รวินทนิภา จิรธนานิธิชัย ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่
อันดับ 2 ด.ญ.จินดาภรณ์ ชูชาติ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต
อันดับ 3 ด.ญ.ฐิติกา เกตตะพันธ์ ภูเก็ตคันทรีโฮม

รุ่นอายุ 9 ปี
อันดับ 1 ด.ญ.ศรีคำรุ้ง ปาเวียง Phuket Police Swimming Club (PPSC)
อันดับ 2 ด.ญ.บุญญาพร ไพเมือง ธีราศรมสุราษฎร์
อันดับ 3 ด.ญ.ภูเพียงฟ้า เทผู่ ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ

รุ่นอายุ 10 ปี
อันดับ 1 ด.ญ.ณ ศรีทอง รักษ์ศรีทอง ตันติวัตร
อันดับ 2 ด.ญ.นัทชนัน แซ่ฉั่ว ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา
อันดับ 3 ด.ญ.สุมนธิญา จีระพงศ์ ธีราศรมสุราษฎร์

รุ่นอายุ 11 ปี
อันดับ 1 ด.ญ.ณัชชนา อ๋องสกุล ภูเก็ตคันทรีโฮม
อันดับ 2 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ทองลิ่ม เทศบาลบางนายสี ตะกั่วป่า
อันดับ 3 ด.ญ.ญาดา แก้วศรีนวล ตันติวัตร

รุ่นอายุ 12 ปี
อันดับ 1 ด.ญ.ไปรยา สกุลดำรงเกียรติ อนุบาลสุรินทร์
อันดับ 2 ด.ญ.ธมนันท ขำณรงค์ ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ
อันดับ 3 ด.ญ.มาเกริต้า นิคโคลี่ ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ

รุ่นอายุ 13 ปี
อันดับ 1 ด.ญ.ชนัฐกานต์ สังข์ประดิษฐ์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่
อันดับ 2 ด.ญ.เมธาวดี เอียดอัน ภูเก็ตคันทรีโฮม
อันดับ 3 ด.ญ.Sophia Shamina ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ

รุ่นอายุ 14 ปี
อันดับ 1 ด.ญ.จิรภิญญา พันธวงค์ ศูนย์ฝึกว่ายน้ำ กิตติยะ
อันดับ 2 ด.ญ.เอเลโอ นอร่า นิคโคลี่ ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ
อันดับ 3 ด.ญ.พิมพ์นิภา ธันยาดิษย์ ชมรมว่ายน้ำศรีตาปี

รุ่นอายุ 15 ปี
อันดับ 1 นางสาวนิธิสุตา ลิ่มสกุล เทศบาลบางนายสี ตะกั่วป่า
อันดับ 2 น.ส.วรรณพร คงทน ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่
อันดับ 3 น.ส.เกศกนก วิเลศ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่

รุ่นทั่วไป
อันดับ 1 น.ส.อารีนา รักสนิท
อันดับ 2 น.ส.อาทิตยา รามชัย
อันดับ 3 น.ส.กรกนก เกษมพงศากร
อันดับ 4 น.ส.รินรดา ขอกิตไพบูลย์ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.