ท่าอากาศยานภูเก็ต สนับสนุนค่าอาหาร วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต สนับสนุนค่าอาหาร วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล

วันที่ 16 พ.ย. 61 นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นผู้แทน ผภก. มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารสำหรับนักกีฬาการแข่งขัน “วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561” จำนวนเงิน 7,500.- บาท โดยมี นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป (ภูมิภาค) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.