ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 15.00-16.30 น. ทภก. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเยี่ยมชมดูงานอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมทั้งการศึกษาดูงานในสถานที่ที่มีบทบาท ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มพูนองค์ความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.