ทต. วิชิตจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิตจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลวิชิตนำโดยนายกรีฑา โชติวิชญพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของเทศบาลตำบลวิชิต จึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ ซึ่งมีน้อง ๆ จากโรงเรียนวัดเทพนิมิตร โรงเรียนบ้านแหลมพันวา โรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน เข้าร่วมในโรงการกว่า 200 คน

ภายในกิจกรรมมีปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของภูมิปัญญาเข้าร่วมให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียน เช่น ขนมโค ขนมอิ่วปึ่ง หมี่ไทย และอีกมากรวมกว่า 21 กิจกรรม

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.