ทต.วิชิตจัดโครงการบอกขานสานใจพ่อแม่สู่ลูกน้อย
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิตจัดโครงการบอกขานสานใจพ่อแม่สู่ลูกน้อย

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 เวลา 09:00 น. ที่อาคารตะเภาใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑาโชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคติดต่อในเด็กเล็ก ดังนั้นจึงได้จัดโครงการบอกขานสานใจพ่อแม่สู่ลูกน้อย เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองรู้เท่าทันการเกิดโรคติดต่อในเด็กเล็ก ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย โดยได้รับเกียรติจากนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต คณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิตทั้ง 2 ศูนย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภายในโครงการมีการจัดอบรมในหัวข้อ “โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย” โดยนายชาตรี บุญทวี วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแหลมชั่น อีกทั้งครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิตทั้ง 2 ศูนย์ได้ออกมานำเสนอกิจกรรมกิจกรรมที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้ที่ศูนย์ และผู้ปกครองยังได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กในช่วงปฐมวัย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.