ทต. วิชิตแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองทอง
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิตแก้ปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองทอง

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 ที่ซอยบ้านสวนเมืองทอง ชุมชนเมืองทอง – สุขนิรันดร์ หมู่ 1 ตำบลวิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายสมยศ วิจักณาวุธ รองนายเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยคณะสมาชิสภาเทศบาลตำบลวิชิต ประธานชุมชนเมืองทอง – สุขนิรันดร์ และเจ้าหน้าที่กองช่าง จากเทศบาลตำบลวิชิต – อบจ. ภูเก็ต ลงพื้นที่ขุดลอกคลองบริเวณซอยบ้านสวนเมืองทอง เพื่อเปิดทางระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งคลองมีความยาว 5 กิโลเมตร ความลึก 4 เมตร ลักษณะก่อนหน้านี้คลองมีขนาดแคบและมีขยะกีดขวาดทางระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดน้ำรอการระบายในช่วงที่ฝนตกหนักในพื้นที่

ภายหลังจากที่เทศบาลได้รับแจ้งจากนายอาทิตย์ ประธานชุมชนเมืองทอง – สุขนิรันดร์ ทางเทศบาลตำบลวิชิตนำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ก็ไม่ได้นิ่งดูดายจึงรีบแก้ปัญหาการโดยประสานไปยัง อบจ. ภูเก็ต เพื่อขอเครื่องจักรหนักให้เข้ามาขุดลอกคลองในพื้นที่ดังกล่าว
ซึ่งคลองสายนี้อยู่ในเขตชุมชนเชื่อมคลอง 2 สาย ได้แก่ เมืองทอง – บ่อแร่ และคลองจากถนนเจ้าฟ้าตะวันออกไหลมาบรรจบกันและไหลไปยังคลองมุดง นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณ คุณชุติกาญจน์ ไชยตัน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการขุดลอกคลองในครั้งนี้ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 – 4 วัน
สำหรับท่านใดที่อยู่ในเขตตำบลวิชิต และอยากให้ทางเทศบาลเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาสามารถแจ้งไปยัง 076-525-199 หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต หรือ 076-525-100-9 กองช่าง เทศบาลตำบลวิชิต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.