ประชุมวิชาการนานาชาติ โรคเฉพาะทาง ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมวิชาการนานาชาติ โรคเฉพาะทาง ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย ศ.(พิเศษ) นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ผู้อำนวยการสถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับองค์กรใหญ่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (The Third International Colorectal Disease Symposium) เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านการรักษาพยาบาลของวงการแพทย์ไทยในเวทีโลก สอดรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ชั้นนำระดับตติยภูมิในภูมิภาคอาเซียน โดยมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการประชุม

อนึ่งฯ การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงาน BDMS Academic Annual Meeting 2017 Global Partnership for Excellent Healthcare Towards Thailand 4.0 ที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน ที่ผ่านมา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.