อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานมีกิจกรรมจัดบูทให้ความรู้ เล่นเกมตอบคำถามและแจกของรางวัลเพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักความกล้าแสดงออก มีทักษะความคิด สำหรับอาหารที่จะนำมาให้เด็กๆ รับประทานภายในงาน จะต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมกับวัยตามหลักสุขอนามัย และไม่ส่งผลต่อสุขภาพ
การประชุมครั้งนี้ ได้มีการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อชี้แนะความต้องการเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม รวมถึงขอความสนับสนุนของขวัญให้เด็กๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มาโดยตลอด

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.