เทศบาลตำบลราไวย์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลราไวย์ จัดงานวันเด็กขึ้น ณ สวนสาธารณะหนองน้ำน้ำในหาน นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองพร้อมด้วยบุตรหลานเข้าร่วมในพิธีเปิด

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลราไวย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ในจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงความสามารถของเด็ก เกม และการละเล่นต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมตามซุ้มของหลายๆ หน่วยงาน และการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงมีการมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ทุกคน ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.