รพ.กรุงเทพภูเก็ต ฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ ชีวิตมหัศจรรย์ วันเดอร์
ข่าว ภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ ชีวิตมหัศจรรย์ วันเดอร์

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต สานความสัมพันธ์ในครอบครัว จัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “ชีวิตมหัศจรรย์ วันเดอร์” ให้กลุ่มผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลฯ ที่มีอายุระหว่าง 8-12 ขวบและผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอ็ฟ เอ็กซ์ ซิเนม่า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.