อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานวันอาภากร ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงานวันอาภากร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.30 น. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายธนัทภัทร ธานีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอาภากร ประจำปี 2560 โดยมี พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี กองทัพเรือได้ถือว่าเป็นวันอาภากร เนื่องจาก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2466 และในปีนี้ เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านครบรอบ 94 ปี ทางคณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับสะพานหินจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนดจัดงานวันอาภากร และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 19-28 พฤษภาคม 2560

ในการนี้ ทางคณะกรรมการได้อัญเชิญพระรูปของพระองค์ท่านขนาดความสูง 9 นิ้ว จากพลับพลาที่ประทับสะพานหินมายังศาลาทรงไทยเวทีกลางสะพานหิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้กราบสักการะ ซึ่งได้จัดรูปขบวนอันเชิญได้อย่างสมพระเกียรติ ประกอบด้วย วงดุริยางค์ทหารเรือจากฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ริ้วขบวนธงชาติจากทหารเรือภาคที่ 3 รูปขบวนสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต รูปขบวนนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต พร้อมวงศ์ดุริยางค์ของโรงเรียน และรูปขบวนลูกเสือสมุทรจากโรงเรียนดาราสมุทร ตลอดจนได้จัดนิทรรศการพระประวัติของพระองค์ท่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.