ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับนักท่องเที่ยว วันตรุษจีน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับนักท่องเที่ยว วันตรุษจีน

วันที่ 16 ก.พ.61 เวลา 11.10 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรม ต้อนรับนักท่องเที่ยว เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ปี 2561 โดย นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ ผอก.ฝอต.ทภก. เป็นผู้แทน ผภก. นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ทภก. พร้อมด้วยสายการบินไทย และสายการบินแอร์เอเชีย ให้การต้อนรับผู้โดยสารชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเที่ยวบิน KA212 และเที่ยวบิน TG685 พร้อมแจกส้มมงคล ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 12 และ 14 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. ส่วนบริเวณชั้น 3 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ มีการแสดงการเชิดสิงโต และมังกร เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลตรุษจีน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.