อบจ.ภูเก็ต ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ
ข่าว ทั่วไทย

อบจ.ภูเก็ต ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะติดตามการจัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ ชุมชนคลองบางใหญ่ (น้ำตกโตนไทร – ชุมชนบ้านแขนน) หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตามความก้าวหน้า รวบรวมข้อเสนอแนะ และปัญหาของโครงการ ที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาพระแทว (น้ำตกโตนไทร) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนประชาชน เข้าร่วม

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คัดเลือกชุมชนต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำ, ชุมชนที่มีปัญหากับลำน้ำ เช่น น้ำเน่าเสีย, ชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต, มีความพอเพียง, มีจิตอาสาเข้มแข็ง

โครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เป็นโครงการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน สืบสานรักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้รัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานในพระองค์ จัดทำโครงการฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน ลำน้ำ ทั่วประเทศ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า เพื่อมาชี้แจงกรอบและแนวทางโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจะทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนกรกฎาคม 2561 วันนี้ได้ลงมาดูในเรื่องความพร้อมของพื้นที่ ร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทีมอาสาสมัคร ภาคประชาชน ซึ่งได้ข้อมูลว่าจะทำโครงการใน 2 ส่วน คือ กิจกรรมการขุดลอก และกิจกรรมสร้างฝาย

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และชุมชน ในการพัฒนาลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน โดย อบจ.ภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงาน เพื่อนำเสนอชุมชนคลองบางใหญ่ (น้ำตกโตนไทร – ชุมชนบ้านแขนน) เป็นชุมชนเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน วันนี้จึงเป็นที่น่ายินดีที่รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงมาดูพื้นที่ด้วยตนเอง ซึ่งในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช ในการสร้างฝายต่างๆ เพื่อให้ลำน้ำแห่งนี้ได้อยู่คู่กับชุมชนในอำเภอถลางต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.