อบจ.ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ริมอ่าวฉลอง ณ ท่าเทียบเรือฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นางอารี แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำ ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ดังนั้น เพื่อสืบทอดประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ตสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนเมืองภูเก็ตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีความภาคภูมิใจในวิถีชิวต ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, การแข่งขันเรือหางยาว, การประกวดนางนพมาศ, วงดนตรีลูกทุ่งซุปเปอร์แดนซ์ และคอนเสิร์ต วงเสาร์ 5

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง นับว่ามีความเหมาะสม เพราะประณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน ควรแก่การสืบสานและอนุรักษ์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เห็นความสำคัญมีความภาคภูมิใจในประเพณี และร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป การลอยกระทงมีเหตุผลและความเชื่อ เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน้ำ และเป็นการสะเดาะเคราะห์ ซึ่งการลอยกระทงเปรียบเสมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่างๆ ได้ลอยตามน้ำไปกับกระทง

สำหรับผลการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 7 น.ส.เฌอมาลย์ โคล รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 5 น.ส.วรรณธิดา สามสี รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 13 น.ส.ปอยฝน โฆษิพันธวงศ์ รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 1 น.ส.วรัญญา อาหมัด รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ หมายเลข 11 น.ส.ชุติกาญจ์ บุรีรักษ์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย

ในส่วนการแข่งขันเรือหางยาว มีทั้งหมด 5 ประเภท รุ่นทั่วไป เครื่องยนต์ 4 สูบ ไม่จำกัดซีซี (OPEN) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือแอ็ดดี้ รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือซิ่ง รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรืออภิพร รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือสายรุ้ง รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นเครื่องยนต์ ไม่เกิน 2,000 ซีซี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือซิ่ง รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือแอ็ดดี้ รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือจำนงรักษ์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือ อภิพร รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นเครื่องยนต์ ยันม่า 1 สูบ (OPEN) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือขวัญใจ รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรืออัสวิน รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือบัตเตอร์ฟลาย รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือโครายา 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นเครื่องยนต์ ฮอนด้า 1 สูบ ไม่เกิน 13 แรงม้า (OPEN) ชนะเลิศ ได้แก่ เรือนอฮัยนี รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือบราโว่ 1 รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือบราโว่ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือดารียา รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นเรือท้องแบนเครื่องยนต์ ฮอนด้า 1 สูบ (OPEN) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือบราโว่ 1 รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือมีมี่ รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ได้แก่ เรือน้องดา รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือยามิลล่า รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.