ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 20 พ.ย.61 นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) และนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561 พร้อมแจกกระทงขนมปังให้แก่ผู้โดยสาร และชมการแสดงลาวกระทบไม้ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร
ขาออกอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.