อบจ.ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.30 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 “ลอยกระทงเคียงจันทร์ใต้สะพานดาว” ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมงาน

นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จึงได้ร่วมกันจัดงาน “ลอยกระทงเคียงจันทร์ใต้สะพานดาว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนชาวภูเก็ตได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำเสนอประเพณีวัฒนธรรมไทยเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ ได้ใช้แนวคิดการจัดงานภายใต้บรรยากาศคืนเดือนเพ็ญ โดยมีพระจันทร์กับสายน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก และมีกระทงยักษ์สีชมพูแสดงถึงสีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งแสงของดวงจันทร์และความสว่างไสวของสะพานดวงดาวนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับจารีตประเพณีและสุนทรียภาพอย่างแท้จริง โดยจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป จากนั้นมีการแข่งขันเรือหางยาว จนถึงช่วงค่ำ มีการประกวดนางนพมาศ และการแสดงบนเวทีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอีกมากมาย พร้อมศิลปินวงลูกทุ่งซุปเปอร์แดนซ์ โดยไฮไลท์ของงานจะอยู่ที่กระทงยักษ์ไข่มุกอันดามัน ที่ตั้งตระหง่านพร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก การจัดงานในค่ำคืนนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของคณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรือหางยาว คณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ ลูกหลานนักแสดงทุกคน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกๆ ฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานจนบรรลุผลสำเร็จ

ด้าน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการจัดงานทุกภาคส่วน ที่ได้ให้ความสำคัญร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราเอาไว้ ทำให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของประเพณีลอยกระทง และได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป ถือเป็นการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทงให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยในปีนี้ได้ชูไฮไลท์ของกระทงยักษ์ไข่มุกอันดามัน ซึ่งไข่มุกอันดามันนั้นเป็นสมยานามของเมืองภูเก็ตที่เป็นที่รู้จักกัน โดยทั่วทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ นับเป็นการนำเสนอจุดเด่นของจังหวัดภูเก็ต และถือเป็นการสืบสานจารีตประเพณีที่ดีของไทยเราไว้ได้อย่างดี ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงให้บรรลุผลสำเร็จ

สำหรับผลการประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2560 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 7 น.ส.ผุสดี เผือกสวัสดิ์ รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 12 น.ส.ณัฐมน แซ่เซง รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 10 น.ส.อญานิษฐ์ คชเวช รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ หมายเลข 12 น.ส.ณัฐมน แซ่เซง รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย

ในส่วนการแข่งขันเรือหางยาว มีทั้งหมด 5 ประเภท รุ่นทั่วไป เครื่องยนต์ 4 สูบ ไม่จำกัดซีซี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือไฟเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือสายรุ้ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือน้องปั่นราไวย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือน้องดา รุ่นทั่วไป เครื่องยนต์ยันมาร์ 1 สูบ (OPEN) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือพรานนที รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือโชครายา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือฟาติม๊ะ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือ ส.ขวัญใจ รุ่นทั่วไป เครื่องยนต์ฮอนด้า 1 สูบ ไม่เกิน 13 แรงม้า (OPEN) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือมีมี่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือราโว่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือฟารีด้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือไรเดอร์ รุ่นทั่วไป เครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 ซีซี ไม่จำกัดซีซี ชนะเลิศ ได้แก่ เรือไฟเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือน้องปั่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือสายรุ้ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือนกพริก รุ่นเรือท้องแบนเครื่องยนต์ Honda 1 สูบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือราโว่ 2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือราโว่ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2ได้แก่ เรือน้องดา และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือเทพธารา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.