ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมยินดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว
ข่าว ภูเก็ต

ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมยินดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว

วันที่ 26 ส.ค.60 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าเยี่ยมและร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบกระเช้าสุขภาพให้กับ นายวินัย แซ่อิ๋ว ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของท่าอากาศยานภูเก็ต ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.