ทต. ราไวย์เปิดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
ข่าว ภูเก็ต

ทต. ราไวย์เปิดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 09:30 น. ที่สวนสาธารณหนองน้ำในหาน เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลราไวย์ จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ความเดือดร้อน และข้อเสนอต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภายในเวทีประชาคมครั้งนี้มีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต และนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ โดยประเด็นสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่เสนอ คือ เรื่องสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนที่ดินของ สปก. ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องไฟฟ้าตามมา เนื่องจากบ้านของประชาชนไม่มีบ้านเลขที่ ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเดินระบบไฟฟ้ามายังบ้านของประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวได้ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่ประชาชนต้องการให้ทางเทศบาลดำเนินการแก้ไขปัญหา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.