สภาวัฒนธรรมวัฒนธรรมราไวย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

สภาวัฒนธรรมวัฒนธรรมราไวย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นายสะเทือน มุกดี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลราไวย์ ร่วมกันประชุมการจัดงาน “ถนนศิลปวัฒนธรรม วิถีราไวย์” ซึ่งสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ และชาวบ้านในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ผ่านทางงานศิลปะ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.