ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ม.1 ซอยหัวพรุ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ม.1 ซอยหัวพรุ

เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายธีระพงศ์ เถาวร์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ตำบลราไวย์ อสม.ตำลราไวย์ อปพร.ตำบลราไวย์ และกลุ่มจิตอาสา กว่า 100 คน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ซอยหัวพรุ พร้อมนำส่งถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจะให้ถึงมือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
และตรวจวัดไข้ สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ให้ถึงบ้าน

สำหรับหมู่ที่ 2-7 ทางเทศบาลตำบลราไวย์ จะประชาสัมพันธ์ในเพจ เทศบาลตำบลราไวย์ (หมู่ที่ 3 เกาะโหลน เทศบาลตำบลราไวย์ได้ฝาก ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ในการแจกจ่าย)

และในทุก ๆ วัน ประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์สามารถรับข้าวกล่องฟรี ได้ที่วัดสว่างอารมณ์ (1 บัตรประชาชนได้รับข้าว 1 กล่อง ส่วนแรงต่างด้าวหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลราไวย์ นำหลักฐานแสดงตัว สามารถรับข้าวกล่องฟรีได้ทันที)ที่ทางเทศบาลตำบลราไวย์ได้เตรียมไว้เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ได้อิ่มท้อง เทศบาลตำบลราไวย์ แจกทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.