โครงการราไวย์ สวยด้วยมือเราและใจเรา กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง
ข่าว ภูเก็ต

โครงการราไวย์ สวยด้วยมือเราและใจเรา กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่หาดยะนุ้ย ตำบลราไวย์ นายอรุณ โสฬส นายกเทาศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานเปิดโครงการราไวย์ สวยด้วยมือเราและใจเรา กิจกรรมแยกก่อนทิ้ง พร้อมด้วยนายณัฐกฤษณ์ พลเพชร ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ. พ.ต.อ.ภคยศ ทนงศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฉลอง นายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร และประชาชนในตำบลราไวย์

ในการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุก ๆ คนรู้จักการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็นภาระที่หน้าที่ของตนเอง ในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนและทำความสะอาดบริเวณหาดยะนุ้ย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.