ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ คณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับ คณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 22 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. นายอุดมศักดิ์ มัจฉาเวช รอก.ฝอต.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เข้าศึกษาดูงานท่าอากาศยานภูเก็ต โดยบรรยายสรุปกิจการ ทภก. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก. ต่อจากนั้นนำเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.