ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

วันที่ 16 ก.พ. 61 ทภก. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการเยี่ยมชม ทภก. ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของ ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.