ผภก.มอบรางวัล การประกวด สโลแกนท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ผภก.มอบรางวัล การประกวด สโลแกนท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ และผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 5 คน จากกิจกรรมการประกวด “สโลแกนท่าอากาศยานภูเก็ต” ซึ่งมีพนักงาน ทภก. ส่ง สโลแกนเข้าประกวด จำนวน 19 คน โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สโลแกน HKT : WE MAKE THE FUTURE. ทภก. สร้างสรรค์เพื่อสิ่งที่ดีกว่า เป็นของ นายอภิเชษฐ์ บัวทอง จนท.ตรวจค้น 3 สตค.ฝรภ.ทภก.(ช่วยปฏิบัติงาน ฝอต.ทภก.) ซึ่ง สคบ.ทภก.ได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มิ.ย.61

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.