ท่าอากาศยานภูเก็ตเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ตเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่ 12-13 พ.ย. 60
ในการนี้นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.