รพ. อบจ.ภูเก็ต รับโล่เกียรติคุณ การบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี
ข่าว ภูเก็ต

รพ. อบจ.ภูเก็ต รับโล่เกียรติคุณ การบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.40 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับโล่ประกาศเกียรติคุณแด่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี ประจำปี 2561 โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมแวดล้อมภาคที่ 15 ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดโครงการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานมีกิจกรรมหลักๆ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี ในจังหวัดภูเก็ต ระนอง กระบี่ พังงา และตรัง จำนวน 34 แห่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายของแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่ดี และกิจกรรมประกาศระดับผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่อโครงการ ชายหาดติดดาวภูเก็ต 2018 จำนวนทั้งสิ้น 13 หาด ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ตระหนักและใส่ใจดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาย ในสถานประกอบการของตนเอง ยกระดับชายหาดให้มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.