ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้

วันที่ 31 ต.ค.60 ร.ท. สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ผู้แทน ผภก. เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 โดยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ตำรวจภูธร สภ.ถลาง และชุดพิทักษ์ป่าทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพเรือ ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ไว้ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ สวนป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.