รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดให้บริการ ปีที่ 7
ข่าว ภูเก็ต

รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดให้บริการ ปีที่ 7

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการเปิดให้บริการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ปีที่ 7 โดยมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ของศาสนาพุทธ พิธีทางศาสนาคริสต์ พิธีละศีลอดและละหมาด ของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.