รพ.สิริโรจน์ ร่วมออกหน่วยบริการสุขภาพ
ข่าว ภูเก็ต

รพ.สิริโรจน์ ร่วมออกหน่วยบริการสุขภาพ

7 พฤษภาคม 2560 – โรงพยาบาลสิริโรจน์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต้อนรับคณะนิสิตหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต ปี 2017 (Executive MBA Class of 2017) โดยร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ให้บริการวัดความดัน ให้ความรู้เรื่องวัคซีน การใช้ยา และอาหารในผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.