รพ.สิริโรจน์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนกะทู้
ข่าว ภูเก็ต

รพ.สิริโรจน์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนกะทู้

คุณอนุรักษ์ ธารสิริโรจน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้การการ โรงพยาบาลสิริโรจน์ Siriroj International Hospital นำทีมพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกร ลงพื้นที่ให้ความรู้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุชชุมชน กะทู้ เทศบาลตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งพบว่าในชุมชนพื้นที่ดังกล่าว มีผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอยู่จำนวนไม่น้อย อาทิ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคไขมันในเลือด ซึ่งจะมีการนัดตรวจสุขภาพ ติดตามอาการเป็นประจำทุกเดือน จึงเป็นโอกาสดีที่ทางทีมพยาบาล และเภสัชกร ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเหล่านี้อยู่แล้ว เข้าไปให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพ การรับประทานยา การเก็บดูแลรักษายา ให้คำแนะนำเรื่องอาการแพ้ยา และผลข้างเคียงจากการใช้ยา รวมถึงการเลือกรับประทานสมุนไพร อาหารเสริม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถามปัญหา และไขข้อสงสัยได้อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ซึ่งพบว่าการลงพื้นที่ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ป่วยเป็นอย่างดี

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.