รพ.สิริโรจน์ รับประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฟม 100%
ข่าว ภูเก็ต

รพ.สิริโรจน์ รับประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฟม 100%

30 พฤษภาคม 2560 – นายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ คุณปิยรัตน์ กุลวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประสบการณ์ผู้ป่วย เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และ บุคลากร โรงพยาบาลสิริโรจน์ รับประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฟม 100% ประจำปี 2559 ระดับทอง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสิริโรจน์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร “Phuket Say No to Foam” ร่วมกับทางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรปลอดโฟม 100% เนื่องจากหากรับประทานอาหารจากกล่องโฟมติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.