อบจ.ภูเก็ต มอบรางวัลการแข่งขันทำยำย่าหนัด และม๊อคเทลสับปะรด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบรางวัลการแข่งขันทำยำย่าหนัด และม๊อคเทลสับปะรด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 19.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันการทำยำย่าหนัด และม๊อคเทลสับปะรด ในงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL) ครั้งที่ 10 อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่า งวันที่ 20 – 24 มกราคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการตัดสินการแข่งขันทำยำย่าหนัด และม๊อคเทลสับปะรด ประกอบด้วย 1.รสชาติ 20 คะแนน 2.ลีลาท่าทาง 20 คะแนน 3.สีสัน 20 คะแนน 4.การจัดและความสวยงาม 20 คะแนน 5.ความสะอาดและถูกสุขลักษณะ 20 คะแนน การแข่งขันทำยำย่าหนัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางมารศรี เกยานนท์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายปุญญพัฒน์ พรมทอง รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางจินตนา แซ่โก๊ย รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่วนการแข่งขันทำม๊อคเทลสับปะรด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงแรมถาวรปาล์มบีช รีสอร์ท รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงแรมอันดารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงแรมวินด์แฮม แกรนด์ภูเก็ต

การประกวดร้านอาหาร ประเภท CLEAN FOOD GOOD TASTE และการแต่งกายยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านฟาอิซคอเอน รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร้านข้าวยำใบพาโหมภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ร้านนุษรา (ขนมเปี๊ยะ+ขนมไทย)

นอกจากนี้ ได้มีการมอบเงินสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล สำหรับใช้ในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จากร้านนวด ร้านเครื่องเล่น และร้านเสื้อผ้า เป็นจำนวนเงิน 62,000 บาท

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.