อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์ควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลาย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่รณรงค์ควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลาย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยกองสาธารณสุข และกองช่าง รวมถึงคณะจากเทศบาลตำบลรัษฎา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลรัษฎา ร่วมลงพื้นที่รณรงค์ควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลาย แจกทรายอะเบท พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรค ในชุมชนบริเวณท่าเรือใหม่รัษฎา หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.