​เทศบาลตำบลฉลองร่วมพิธียกเสาโกเต้ง
ข่าว ภูเก็ต

​เทศบาลตำบลฉลองร่วมพิธียกเสาโกเต้ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เข้าร่วมพิธียกเสาโกเต้ง ณ ศาลเจ้ากวนอู (บ้านนาบอน) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายประสิทธิ์ พรมแก้ว รองประธานสภาเทศบาลตำบลฉลอง นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2 และประชาชน เข้าร่วม

ในการยกเสาโกเต้งเพื่อแสดงให้เห็นเทศกาลถือศีลกินผักกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ระหว่างวันที่20-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของประชาชน และเทศกาลถือศีลกินผักเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้ทุกศาลเจ้าในตำบลฉลองและจังหวัดภูเก็ตได้ปฎิบัติเช่นเดียวกัน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.