ประชุมโครงการจัดแข่งขันฉลองมินิมาราธอน
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมโครงการจัดแข่งขันฉลองมินิมาราธอน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดแข่งขันฉลองมินิมาราธอน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สมาชิกเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฉลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลฉลอง อาจารย์โรงเรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.) ตำรวจ สภ.ฉลอง ผู้บังคับสถานีรายงานภูเก็ต จนท. สถานีส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานชมรมสตรีตำบลฉลอง จนท. ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมภูเก็ต ประธานชมรมสตรี รองประธาน ศปภ. นักวิชาการศึกษาเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลฉลองได้เตรียมจัดการแข่งขันฉลองมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน กลุ่มพลังมวลชน ประชนในตำบลฉลองและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีความรักใคร่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดจนป้องกันปัญหายาเสพติด รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพของตน รู้รักสามัคคีก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในอันที่จะช่วยพัฒนาชุมชนต่อไป โดยกำหนดจัดโครงการจัดแข่งขันฉลองมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโครงการพาร์คแอนด์ช้อป นาบอน ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมสำหรับงานในวันดังกล่าว

สำหรับประเภทกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันมีดังนี้ 1 ประเภทมินิมาราธอนชายจำนวน 10 รุ่น -รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี -รุ่นอายุ 30-34 ปี – รุ่นอายุ 40-44 ปี -รุ่นอายุ 45-49 ปี -รุ่นอายุ50-54 ปี -รุ่นอายุ 55-59 ปี -รุ่นอายุ 60-64 ปี -รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป -รุ่นทั่วไป หญิง จำนวน 5 รุ่น -รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี -รุ่นอายุ 30-39 ปี -รุ่นอายุ 40-49 ปี -รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป -รุ่นทั่วไป ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ชาย จำนวน 6 รุ่น -รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี -รุ่นอายุไม่เกิน 14-18 ปี -รุ่นอายุ 40-49 ปี -รุ่นอายุ 50-59 ปี -รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป -รุ่นทั่วไป. หญิง จำนวน 5 รุ่น -รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี -รุ่นอายุ 13-18 ปี -รุ่นอายุ 40-49ปี -รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป -รุ่นทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.