อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน 2018
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน 2018

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.45 น. ที่สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “วิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน 2018” โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดโครงการ ซึ่งมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, สายสมคิด สุภาพ, นายสนธยา สุนธารักษ์ และสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การแข่งขันวิ่ง อบจ.ภูเก็ต มินิมาราธอน 2018 ได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เก้งภูเก็ต และชมรมวิ่งไข่มุกอันดามันภูเก็ต ซึ่งได้ร่วมจัดการแข่งขันวิ่ง 2 ระยะทาง คือ ระยะทางฟันรัน 4 กิโลเมตร และระยะทางมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร พร้อมทั้งได้แบ่งรุ่นอายุการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 26 รุ่นอายุ โดยมีนักกีฬาลงสมัครแข่งขัน จำนวน 1,500 คน ซึ่งนักกีฬาที่วิ่งเข้าเส้นชัย 700 คนแรกในประเภทมินิมาราธอน และ 800 คนแรกในประเภทฟันรัน จะได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย และได้ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ด้าน นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นนักกีฬาทุกคนให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต เพราะการดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติ ก็คือการทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจมีความสุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จะปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ไม่ว่าเป็นการเรียนหรือทำงานให้เป็นไปด้วยดี ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เก้งภูเก็ต และชมรมวิ่งไข่มุกอันดามันภูเก็ต ที่ได้ร่วมจัดการแข่งขันให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในวันนี้

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะช่วยให้นักกีฬาทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และได้สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน และขอให้นักกีฬาทุกคนได้แสดงศักยภาพด้วยจิตใจของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.