ทต.ฉลองจัดโครงการแข่งขัน มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดโครงการแข่งขัน มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในการเปิดจัดโครงการแข่งขัน “มินิมาราธอน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 โดยมี นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกฯ กล่าวรายงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนภายในตำบลฉลอง ครู นักเรียน ภายในตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง นักกีฬา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ณ บริเวณโครงการพาร์ค แอนด์ ช็อป นาบอน ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ตระกนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการกีฬาในตำบล กระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจกีฬาวิ่งมาราธอนมากยิ่งขึ้น ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพให้แพร่หลาย และหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร -ชาย จำนวน 6 รุ่น -หญิง จำนวน 5 รุ่น 2.ประเภทมินิมาราธอน -ชายจำนวน 10 รุ่น -หญิง จำนวน 5 รุ่น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.