มะเร็งเต้านม … รู้ก่อน หายก่อน
ข่าว ภูเก็ต

มะเร็งเต้านม … รู้ก่อน หายก่อน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “มะเร็งเต้านม … รู้ก่อน หายก่อน” เพื่อร่วมรณรงค์และส่งเสริมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมผ่านการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนให้แก่ผู้หญิงไทย โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้สามารถพบความผิดปกติของเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และรู้เท่าทันถึงอันตรายของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ทั้งยังมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และจะเป็นพลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย โดยในครั้งนี้มีน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมงานกว่า 30 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

อนึ่งกิจกรรม “มะเร็งเต้านม … รู้ก่อน หายก่อน” จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยสำรองที่นั่งผ่านสายด่วน โทร.1719 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook fan page: โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, Be Healthy Be Happy

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.