เทศบาลราไวย์ มอบเงินสนับสนุน อินทผาลัม น้ำดื่ม แก่ มัสยิด
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลราไวย์ มอบเงินสนับสนุน อินทผาลัม น้ำดื่ม แก่ มัสยิด

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่มัสยิดนูร่นอิบาดะห์ (บ้านไสยวน) เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมต้อนรับ สู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมมอบน้ำดื่ม อิทผาลัม และเงินสนับสนุนให้แก่มัสยิดในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ ซึ่งมีโต๊ะอิหม่ามของแต่ละมัสยิดเป็นผู้รับมอบ

นายอรุณ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลราไวย์ ได้มีการจัดโครงการเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมต้อนรับ สู่เดือนรอมฏอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช ซึ่งเป็นเดือนแห่งประเสริฐ ที่พี่น้องชาวมุสลิมจะได้ถือศีล เทศบาลจึงได้สนับสนุนน้ำดื่ม อินทผาลัม และเงินสนับสนุนให้แก่ มัสยิดบ้านใสยวน หมู่ 7, มัสยิดบ้านบางคณฑี หมู่ 4 ,มัสยิดบาลาย หมู่ 4, มัสยิดบาลาย หมู่ 5 มัสยิดบ้านบางคณฑี หมู่ 5 และมัสยิดบ้านเกาะโหลน หมู่ 3 เพื่อใช้ในการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิม

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.