ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้อนรับคณะ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

วันที่ 29 ม.ค. 61 ทภก. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เยี่ยมชม ดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับธุรกิจการบิน กระบวนการทำงาน การบริการด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานภูเก็ตและได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารบริการนักท่องเที่ยวอีกทั้ง นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นอาชีพทางเลือกในอนาคต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.