ร.ร. อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. คุณโคลด เดอ คริสเซย์ กงสุลฝรั่งเศสประจำจังหวัดภูเก็ต และคุณภาวดี เดอ คริสเซย์ ภริยา ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ในการนี้ คุณโคลด กงสุลฝรั่งเศสประจำจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งครูชาวฝรั่งเศส จากสมาคมฝรั่งเศส ภูเก็ต ซึ่งเป็นครูที่มีประสบการณ์มาสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยคุณโคลดและภริยาร่วมพูดคุยกับ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสให้นักเรียนด้วย

สำหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในเด็กอนุบาลจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษ ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของฝรั่งเศส และยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝรั่งเศสและประเทศไทยอีกด้วย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.