ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้น
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้น

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนเบื้องต้น” โดยจัดการฝึกอบรมให้กับ พนักงานและลูกจ้าง ทภก. เพื่อพัฒนายกระดับ เพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทภก. ด้านการพูด การเขียน และการฟัง ภาษาจีน เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง จัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย.61 ณ โรงแรมพราว ในยาง ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.