อบรม ภาษาจีนเบื้องต้น ให้ พนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบรม ภาษาจีนเบื้องต้น ให้ พนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น” ซึ่งจัดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 ธ.ค. 61 ณ โรงแรม Thanyapura Health & Sport Resort Spa พร้อมนี้พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ ทั้งด้านการฟัง พูด เขียน ให้กับพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.