ประกาศผลประกวดภาพถ่ายโครงการ สวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

ประกาศผลประกวดภาพถ่ายโครงการ สวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ นายอรุณโสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานการตัดสินการประกวดภาพถ่าย โครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต ช่างภาพอิสระและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาตัดสินการประกวดภาพถ่าย ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์จัดให้มีขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลราไวย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นโดยแบ่งประเภทของภาพถ่ายในการประกวดครั้งนี้ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในตำบลราไวย์และประเภทวิถีชีวิตเน้นการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในตำบลราไวย์

สำหรับผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายของคณะกรรมการปรากฏผลดังนี้ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ภาพที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ชื่อภาพ เสน่ห์ราไวย์ ผู้ส่งภาพคือนายก้องเกียรติ โหราพงศ์ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด 6,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อภาพ รังสรรค์ ผู้ส่งภาพคือ นายวัชกร โสฬส ได้รับรางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือภาพมุมสงบของหาดยะนุ้ย ผู้ส่งภาพ นายศิริเลิศ ผลสิน ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่วนประเภทวิถีชีวิต ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ ภาพ สู้ ผู้ส่งภาพ นายก้องเกียรติ โหราพงศ์ ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ภาพทรัยพ์สมบัติทะเล ผู้ส่งภาพ นางสาววัชกร โสฬส ได้รับรางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือภาพ ตกปลาพลบค่ำ ผู้ส่งภาพ นายอำพล สืบประสิทธิ์ ได้รับรางวัลเงินสด 3, 000 บาทพร้อมโล่รางวัล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.