อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล จูเนียร์ลีก ปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล จูเนียร์ลีก ปี 2560

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560 โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และนักกีฬา เข้าร่วม

สำหรับในพิธีปิดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560 ซึ่งผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองถลาง ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 20,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 10,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขัน 5,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีรางวัลนักเตะทรงคุณค่า ประกอบด้วย ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ได้แก่ นายศักดิ์เดชา อาษา โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม กองหลังยอดเยี่ยม ได้แก่ นายอัครเดช ชูแก้ว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กองกลางยอดเยี่ยม ได้แก่ นายฐิติพัศ ธนัทสุทธิพล โรงเรียนเมืองถลาง กองหน้ายอดเยี่ยม ได้แก่ นายอดิศร พูลบุญ โรงเรียนเมืองถลาง ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายมงคล แซ่ซั่ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม ได้แก่ นายไพฑูลย์ บุตรศยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลและขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแข่งขัน “ฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ประจำปี 2560” ในครั้งนี้ โดยการแข่งขันฟุตบอลตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือน ถือเป็นโอกาสอันดีที่สถานศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจแล้ว หัวใจสำคัญของการแข่งขันก็เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้มีโอกาสเสริมสร้างมิตรไมตรีต่อกัน ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การมีน้ำใจนักกีฬา และการใช้เวลาว่างได้อย่างสร้างสรรค์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทั้งหลายจะนำความรู้และประสบการณ์จากการแข่งขันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและร่วมกันพัฒนากีฬาฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.