อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาฟุตบอล 7 คน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาฟุตบอล 7 คน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม TX PARK สามกอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกกำลังกาย (กีฬาฟุตบอล 7 คน) โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง คณะสมาชิก อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล (กีฬาฟุตบอล 7 คน) เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความตื่นตัวในการทำงาน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาฟุตบอล 7 คน ขึ้นในวันนี้ จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต ทีม อบจ.ภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชและเจ้าหน้าที่ และทีมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.