ประชุมบริหารสนามฟุตซอล ร.ร.บ้านพรุจำปา ต.เทพกระษัตรี
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมบริหารสนามฟุตซอล ร.ร.บ้านพรุจำปา ต.เทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านพรุจำปา ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นายสุนทร แทบทับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านพรุจำปา ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเพื่อให้มีสนามฟุตซอลไว้รองรับรายการแข่งขันต่างๆ ในอนาคต ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านพรุจำปาแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณากำหนดระเบียบการใช้และดูแลรักษาสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านพรุจำปา เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.