ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561โดยมี ผู้ประกอบการ,บริษัทสายการบิน,และส่วนงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทภก. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.