อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีส่งเก๊ง อุทิศถวายพระราชกุศล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีส่งเก๊ง อุทิศถวายพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีซ่งเก๊ง (สวดมนต์) อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี คณะกรรมการชมรมอ๊ามภูเก็ต ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วม

นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต กล่าวว่า “ประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) เกิดขึ้นครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ต ประมาณปี พ.ศ.2368 ซึ่งได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นระยะเวลายาวนาน จนกลายเป็นงานประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ตจนถึงปัจจุบัน

งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2560 ตลอดระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ผู้ร่วมพิธีจะต้องแต่งกายชุดขาว ถือศีล ปฏิบัติธรรม ชำระร่างกาย และจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ถือว่าเป็นการบูชาปวงเทพ และองค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพร และหยิบยื่นให้ปวงมนุษย์ จึงสมควรอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่ในความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารชมรมอ๊ามภูเก็ต ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดระยะเวลาที่ได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติแห่งแผ่นดินไทย เป็นเวลา 70 ปี จึงได้ร่วมใจกันจัดพิธีซ่งเก๊ง (สวดมนต์) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

การจัดงานในครั้งนี้ สำเร็จลุ่ล่วงด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในนามประธานชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ตจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.